Persson Invest Skog växer

Persson Invest Skog utökar sitt skogsinnehav med 30% när Bergvik Skog delas upp mellan de största aktieägarna. Med detta tillskott utökas även verksamhetsområdet till att förutom Jämtland även innefatta både Härjedalen och Hälsinglands landskap.

 

Valbo Trä växer ytterligare i och med köpet av Setras hyvleri i Skutskär.

 

Inlösen sker av delägare Mattias Wargs aktier.

Karta över skogsinnehav
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB