Grafisk profil

Här finns vår grafiska profil och logotyp för nedladdning.

Profilmanual

Logotyper för nedladdning

Logotypen ska i första hand användas i det blå utförandet, endast om detta inte är lämpligt enligt profilmanualen kan vit eller svart användas. Inga andra färger är tillåtna på logotypen.

Uppstår det några tveksamheter om vilket format ni ska använda, eller hur ni får använda den så kan ni kontakta vår marknadsavdelning på marknad@perssoninvest.se så hjälper vi er.

Bjorn Rentzhog, VD och Koncernchef Persson Invest

Björn Rentzhog

VD och Koncernchef

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB