Årsredovisning 2019

Efter beslutet i Bergvik Skog att dela upp skogsinnehavet mellan delägarna ökade vårt skogsinnehav med hela 30 procent. Det betyder nya möjligheter, nya marknader och ännu ett år med rekordresultat för koncernen.

Läs mer om våra verksamheter och resultat i årsredovisningen.

 


Fler nyheter från Persson Invest

Bjorn Rentzhog, VD och Koncernchef Persson Invest

Björn Rentzhog

VD och Koncernchef

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB