Styrelse

  • Bob Persson, ordförande i styrelsen och delägare (1977)
  • Björn Rentzhog, koncernchef, i styrelsen sedan 2011
  • Emma Warg, skribent och delägare (2005)
  • Jenny Rosberg, VD/ägare Ropa Management, extern ledamot (2017)
  • Tomas Kåberger, Professor Chalmers, extern ledamot (2020)
  • Torstein Sandven, helikopterpilot (2018)
  • Katarina Levin, extern ledamot (2023)
  • Ronny Bergsköld, Wist Last & Buss, arbetstagarrepresentant för Metall (2011) samt  suppleant
    Anna Isaksson, Valbo trä, arbetstagarrepresentant för Unionen.
Bob Persson, Styrelseordförande

Bob Persson

Styrelseordförande

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB