Styrelse

Från vänster: Björn Rentzhog, koncernchef, i styrelsen sedan 2011; Mats Svensson, i styrelsen fram till juni 2020; Emma Warg, skribent och delägare (2005); Torstein Sandven, helikopterpilot (2018); Marja Persson, student och delägare, adjungerad styrelseledamot till juni 2020; Bob Persson, ordförande i styrelsen och delägare (1977); Jenny Rosberg, VD/ägare Ropa Management, extern ledamot (2017); Mattias Warg, adjungerad i styrelsen till juni 2020; Ronny Bergsköld, Wist Last & Buss, arbetstagarrepresentant för Metall (2011) samt Åsa Bergman, koncernchef Sweco och extern ledamot (2013). Saknas på bild gör Tomas Kåberger, ny styrelseledmot från juni 2020.

Saknas på bilden gör suppleant Anna Isaksson, Valbo trä, arbetstagarrepresentant för Unionen.

Bob Persson, Styrelseordförande

Bob Persson

Styrelseordförande

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB