Siffror i sammandrag

Koncernen i sammandrag 2022 (MSEK)

Nettoomsättning                                    7 805,9
Resultat efter finansiella poster491,5
Personbilar73,2
Lastbilar och bussar184,3
Träförädling0,8
Skog48,4
Fastigheter55,4
Övrigt129,4
Balansomslutning8 754,2
 
Avkastning på eget kapital %8,9
Avkastning på sysselsatt kapital %7,2
Soliditet %51,1
Andel riskbärande kapital %52,5
Nettoinvesteringar1 103,2
Antal anställda1364
Sverige1 088
Norge276
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB